Myslite dopredu.
Zabezpečte si výhodne a pohodlne teplo pre Váš domov.

K spokojnej rodine patrí príjemne vyhriaty domov. Tiež máme rodiny, preto vieme, aké dôležité je vyhriať celý dom a pritom maximálne ušetriť rodinný rozpočet.

Preto sme sa po rokoch výroby pre zákazníkov zo západnej Európy rozhodli ponúknuť pohodlné a hospodárne teplo slovenským rodinám. A naplňuje nás, že aj vďaka nám môžete zažiť „teplo rodinného krbu“.

Takisto prevádzkovatelia hotelov a ďalší podnikatelia, ktorí potrebujú hospodárne a spoľahlivo kúriť či ohrievať vodu, využívajú naše pelety. Zabezpečte si aj Vy pre svoju prevádzku pelety špičkovej kvality za priaznivú cenu, vďaka ktorým budete kúriť a neriešiť problémy s kotlom.

Adresa 

VOSTOK s.r.o.
Želovce 802
991 06

IČ: 47165057
DIČ: SK2023792375

e-mail: info@vostokpellets.sk

Spoločnosť je zapísaná u OS Banská Bystrica, vložka č. 24300/S.

Obchod EU

Francesco Di Maio
Obchodný manažér
tel: +421 948 229 510
e-mail: dimaio.francesco@vostokpellets.sk


Obchod SK

Bibiana Thomková
Obchodný zástupca
tel: +421 905 746 091
e-mail: thomkova.bibiana@vostokpellets.sk


Obchod SK, HU

Miriam Hlavičková
Obchodný zástupca
tel: +421 907 720 971
e-mail: hlavickova.miriam@vostokpellets.sk


© Copyright 2018 VOSTOK s.r.o.